Industrial Equipment & Machinery Manufacturer

Pagta süýümi

Pagta süýümi - pagta egirme galyndylaryndan öndürilen

EXW bahasy Ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 ton
Kuwwatlylygy her aýda 350 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T


Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Pagta süýümi (arassalanan pagta egirme galyndylaryndan öndürilen)
  • Gaplama: Polipropilen gaplama
  • Göwrüm: Kipde 180-200kg pagta süýümi
  • Arassalanan pagta egirme galyndylaryndan öndürilen pagta süýümi.
  • Harydyň gümrük kody: 5201 00 100
  • Öndüriji: Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: 15-30 günüň dowamynda.